26 sty 2023

26 sty 2023

Integracja systemu PKWD-SINGLE WINDOW z systemem NCTS2

Przez:

Sekcja: Aktualności

KAS poinformowała , że w ramach realizowanego etapowego wdrożenia systemu PKWD-SINGLE WINDOW 25 stycznia 2023 roku od g. 8:00 planowane jest uruchomienie integracji pomiędzy systemami PKWD-SINGLE WINDOW oraz NCTS2. Umożliwi to automatyczną walidację – w procesie obsługi zgłoszeń celnych towarów w tranzycie – niektórych dokumentów wymaganych na podstawie przepisów UE (świadectw wydawanych przez inspekcje w systemie TRACES.NT) oraz przepisów krajowych.

Komunikacja pomiędzy systemami PKWD-SINGLE WINDOW i NCTS2 umożliwi automatyczne sprawdzenie istnienia, terminu ważności oraz statusu następujących dokumentów wymaganych do zgłoszenia celnego:

  1. dokumentów UE, które zatwierdzane są przez inspekcje graniczne w systemie TRACES.NT dla następujących kodów:
  1. C678 (CHED-D, tzw. sanitarny)– wspólny zdrowotny dokument wejścia dotyczący paszy i żywności niepochodzącej od zwierząt, określony w części 2 sekcja D załącznika II do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/1715 (Dz.U. L 261),
  2. C085 (CHED-PP, tzw. fitosanitarny)– wspólny zdrowotny dokument wejścia dotyczący roślin i produktów roślinnych, określony w części 2 sekcja C załącznika II do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/1715 (Dz.U. L 261),
  1. dokumentów wydanych na podstawie przepisów krajowych, które zatwierdzane są przez inspekcje graniczne w systemie PKWD-SINGLE WINDOW dla następujących kodów:
  1. 7P38 – opinia WIORiN do informacji o zamiarze wprowadzenia środków ochrony roślin na terytorium RP, wydana w Single Window(w serwisie Single Window opinię oznaczono identyfikatorem SWR09).
  2. 7P37 – świadectwo połowowe zatwierdzone w Single Window(w systemie świadectwo oznaczono identyfikatorem SWR16)

W celu zapewnienia prawidłowej komunikacji systemu PKWD-SINGLE WINDOW z systemem NCTS2, wysyłając zgłoszenie do systemu NCTS2, należy pamiętać, aby w polu 44 zgłoszenia wpisać właściwy kod oraz prawidłowy numer dokumentu (np. kod C678, numer dokumentu CHEDD.BE.2020.0000867). Kody dokumentów deklarowane są na podstawie słownika 039 – Kody informacji dodatkowych w ramach Wspólnej/Wspólnotowej Procedury Tranzytowej – kody krajowe.

Dzięki temu system NCTS2 automatycznie sprawdzi, czy deklarowany w zgłoszeniu tranzytowym towar posiada dokument zatwierdzony bądź wydany przez właściwy organ i czy jest on ważny. Nie trzeba przynosić świadectwa do urzędu celno-skarbowego. Przyspieszy to proces odprawy celnej. Więcej informacji na ten temat na stronie: Aktualności – puesc.gov.pl (Źr.www.puesc.gov.pl-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet