4 mar 2024

4 mar 2024

Inspekcja Transportu Drogowego zwiększa liczbę kontroli przewoźników spoza UE

Przez:

Sekcja: Aktualności

W opublikowanym w dniu 29 lutego 2024 roku komunikacie, Inspekcja Transportu Drogowego informuje, że zwiększyła o blisko 34 procent liczbę kontroli przewoźników drogowych z Ukrainy. To reakcja na postulaty polskich przewoźników, którzy oczekują od służb kontrolnych wzmożonych działań na rzecz uczciwej konkurencji na polskim rynku przewozowym. W wybranych punktach prowadzone są również przez 24 godziny na dobę skoordynowane kontrole z udziałem innych służb.

Wojewódzkie Inspektoraty Transportu Drogowego w pierwszych dwóch miesiącach ubiegłego roku przeprowadziły 1739 kontroli przewoźników drogowych z Ukrainy. W analogicznym okresie tego roku inspektorzy skontrolowali 2640 tj. o 34 % więcej takich pojazdów. Również inspektorzy Biura Kontroli Opłaty Elektronicznej GITD, zwiększyli liczbę takich kontroli. W okresie dwóch miesięcy ubiegłego roku odnotowano w sumie 347 kontroli z czego 306 dotyczyło przewoźników z Ukrainy, natomiast w analogicznym okresie tego roku było ich 621 a w tym 605 kontroli samochodów z ukraińską tablicą rejestracyjną. Inspekcja Transportu Drogowego jest również inicjatorem skoordynowanych działań kontrolnych wykonywanych wspólnie z  Policją, Krajową Administracją Skarbową oraz  Strażą Graniczną, które prowadzone są  w systemie 24h na wyznaczonych na terenie całego kraju punktach. Działania służb ukierunkowane są na kontrole wyłącznie przewoźników spoza UE. Sprawdzane jest m.in. respektowanie umów i przepisów międzynarodowych.  Celem umożliwienia przekazania informacji o nieprawidłowościach w przewozach drogowych na poziomie GITD i WITD uruchomiono na stronach internetowych, w widocznym miejscu, anonimowy formularz zgłoszeniowy dotyczący wykonywania kabotażu przez przewoźników z krajów trzecich. Dodatkowo wszystkie Inspektoraty założyły również dedykowane infolinie. Niemniej jednak – według Inspekcji – zainteresowanie to formą kontaktu jest znikome.

Pojawiające się w przestrzeni medialnej informacje o ograniczeniu działań kontrolnych inspektorów ITD oraz skierowanie ich głównie wobec polskich przewoźników nie zostały sprawdzone u źródła i nie odpowiadają rzeczywistości. Artykułowane przez związki zawodowe postulaty, dotyczące potrzeby zmian organizacyjnych w ITD są oczywiste i obecne kierownictwo Inspekcji oraz Ministerstwa Infrastruktury jako pierwsze od wielu lat podjęło wysiłek, aby wprowadzić je w życie. Prace nad niezbędnymi zmianami przepisów ustaw oraz nad ustawą o inspekcji transportu drogowego ruszyły i konkretne propozycje Ministerstwa Infrastruktury będą konsultowane zarówno przez przewoźników jak i przedstawicieli inspektorów. Główny Inspektor jak i Wojewódzcy Inspektorzy mają pełną świadomość odpowiedzialności wynikającej z organizacji i sposobu realizacji działań kontrolnych i na bieżąco reagują na pojawiające się skutki kryzysu na rynku przewozów drogowych. ( Źródło: gov.pl z dn. 29.02.2024 r./HW)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet