2 mar 2023

2 mar 2023

Informacja o zmianach w strukturze Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni

Przez:

Sekcja: Aktualności

Informujemy, że z dniem 1 marca 2023 r. w strukturze Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni dokonane zostały zmiany organizacyjne polegające na:

  • likwidacji Oddziału Celnego „Nabrzeże Wiślane” w Gdańsku (PL 322020),
  • zmianie nazwy Oddziału Celnego „Basen im. Władysława IV” w Gdańsku (PL 322030) na Oddział Celny „Port Gdańsk” (PL 322030) oraz przejęciu przez niego zadań likwidowanego OC „Nabrzeże Wiślane”,
  • przejęciu zadań związanych z obsługą zgłoszeń celnych w OC „Basen IV” (PL 321050) w Gdyni przez OC „Opłotki” (PL 322010) w Gdańsku.

W związku z powyższym:

  • w siedzibie dotychczasowego OC „Nabrzeże Wiślane” został uruchomiony Punkt Obsługi Klienta podległy OC „Port Gdańsk”, w którym załatwiane będą sprawy z właściwości likwidowanego oddziału,
  • wszystkie zgłoszenia celne dotyczące towarów przedstawianych we właściwości byłego OC „Nabrzeże Wiślane” (PL 322020) winny być składane według dotychczasowych zasad do OC „Terminal Kontenerowy” w Gdańsku z zastosowaniem kodu PL 322080,
  • wszystkie zgłoszenia celne dotyczące towarów przedstawianych we właściwości OC „Basen IV” (PL 321050) winny być składane do OC „Opłotki” z zastosowaniem kodu  PL 322010.(Źr. Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku-K.O.)
Wykonanie: Nautil.pl & CreNet