10 sie 2023

10 sie 2023

GUS: Coraz więcej upadłości, coraz mniej nowych firm

Przez:

Sekcja: Aktualności

Główny Urząd Statystyczny wskazuje, że w II kwartale 2023 roku odnotowano 88 549 rejestracji przedsiębiorstw, tj. o 5,5 proc. mniej niż w analogicznym okresie 2022 r. oraz 97 upadłości, czyli o 21,3 proc. więcej niż w II kwartale 2022 roku. Największy spadek liczby rejestracji przedsiębiorstw (o 15,8 proc.) nastąpił w sekcji informacja i komunikacja, a przedsiębiorcy ponad 10 razy rzadziej decydowali się na założenie spółek komandytowo – akcyjnych.

W II kwartale 2023 roku spadek liczby rejestracji zaobserwowano we wszystkich sektorach:

  • w informacji i komunikacji (o 15,8 proc.),
  • budownictwie (o 9,3 proc.),
  • transporcie i gospodarce magazynowej (o 7,2 proc.),
  • przemyśle (o 4,1 proc.),
  • zakwaterowaniu i gastronomi (o 1,8 proc.),
  • usługach (o 1,9 proc.),
  • handlu, naprawie pojazdów samochodowych (o 1,0 proc.).

Największą grupę rejestrującą przedsiębiorstwo wciąż stanowią osoby fizyczne – niemal 85 proc. Wśród nowo zarejestrowanych przedsiębiorstw sporo było też spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (ponad 13,5 proc.)

O ponad 1/5 do analogicznego okresu w zeszłym roku wzrosła liczba upadłości. W II kwartale 2023 r. upadło łącznie 90 przedsiębiorstw. Sektory, w których upadłości odnotowywano najczęściej, to: przemysł, usługi oraz zakwaterowanie i gastronomia.

Więcej pod linkiem: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/inne-opracowania/informacje-o-sytuacji-spoleczno-gospodarczej/sytuacja-spoleczno-gospodarcza-kraju-w-pierwszym-polroczu-2023-roku,1,134.html

Źródło: https://stat.gov.pl/ /HW

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet