21 gru 2015

21 gru 2015

Gdynia – system automatycznej detekcji przeciążonych pojazdów

Przez:

Sekcja: Aktualności

Pismem z dnia 10 grudnia 2015 r. Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni powiadomił Pomorskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych o wdrożeniu w grudniu br. systemu automatycznej detekcji przeciążonych pojazdów ciężarowych w ruchu wraz z systemem wizyjnym i automatycznego przekazywania informacji o przekroczeniu norm do odpowiednich służb, tj. Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego. System zostanie wdrożony na ul. Janka Wiśniewskiego w kierunku dzielnicy Obłuże. (źr. www.pspdgdynia.pl – DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet