5 gru 2017

5 gru 2017

Dofinansowanie pogłębienia toru wodnego Szczecin-Świnoujście

Przez:

Sekcja: Aktualności

W grudniu br. może dojść do podpisania umowy na dofinansowanie pogłębienia toru wodnego Szczecin-Świnoujście, a także ogłoszenia przetargu dla tej inwestycji w formule zaprojektuj i wybuduj. Prace będą polegały na pogłębieniu toru wodnego do 12,5 metra i poszerzeniu go do szerokości 100 mtr.  W planach jest m.in. pogłębienie i poszerzenie obrotnic dla statków. Inwestycja przebudowy toru wodnego Szczecin-Świnoujście będzie prowadzona w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 – jej wartość to ok. 1 mld 385 mln zł, 85% ma pochodzić ze środków unijnych, a 15 % z budżetu państwa. Inwestycja jest  trzecim etapem projektu modernizacji toru wodnego Świnoujście-Szczecin. Jej drugi etap pod nazwą „Modernizacja toru wodnego Świnoujście-Szczecin (Kanał Piastowski i Mieliński), strona wschodnia i zachodnia” zrealizowano w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w perspektywie finansowej 2007-2013.   (źr. www.portalmorski.pl – DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet