5 lip 2018

5 lip 2018

Delegowanie w transporcie międzynarodowym powróci do Komisji Transportu PE (TRAN)

Przez:

Sekcja: Aktualności

Na wczorajszej sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego przegłosowano, iż  raport o delegowaniu pracowników w transporcie międzynarodowym powróci do Komisji Transportu PE, podobnie jak i raporty w kwestii części socjalnej Pakietu Mobilności. Niestety wbrew oczekiwaniom i staraniom zarówno branży transportowej,  spedycyjno-logistycznej jak i szeregu instytucji i organizacji reprezentujących pracodawców, producentów czy eksporterów i importerów nie udało się wypracować stanowiska, jako punktu wyjścia do dalszych negocjacji (tzw. trilogu) z instytucjami unijnymi tj. Komisją Europejską i Radą UE.  W głosowaniach nad poprawkami (ponad 300) udało się co prawda uzyskać większość dla 10-dniowego zwolnienia z delegowania dla transgranicznych przewozów w transporcie drogowym przy objęciu dyrektywą o delegowaniu pracowników kabotażu i transportu kombinowanego, ale w głosowaniu nad całym sprawozdaniem dokument ten został odrzucony(1 głosem) . W konsekwencji zadecydowano o skierowaniu projektu ponownie do prac w Komisji Transportu. Punktem wyjścia będzie projekt przedstawiony rok temu przez Komisję Europejską. W praktyce oznacza to opóźnienie prac nad Pakietem Mobilności.     (DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet