1 mar 2017

1 mar 2017

DANIA – płaca minimalna w transporcie

Przez:

Sekcja: Aktualności

Płaca minimalna w Danii:
– jest negocjowana każdorazowo ze związkami zawodowymi i zapisana jest w układach zbiorowych,
– stawki wynagrodzenia i warunki płacy, zawarte w odpowiednim układzie zbiorowym są obowiązujące dla pracowników delegowanych w sektorze transportowym,
– przepisy dotyczące delegowania odnoszą się do kierowców w sektorze transportu towarów i osób używających zarejestrowanych w Danii pojazdów (delegowanych do pracy np. przez polską agencję pracy tymczasowej),
– na dzień dzisiejszy przepisy dotyczące płacy minimalnej nie dotyczą kierowców, którzy poruszają się po Danii samochodami zarejestrowanymi w innych krajach UE.

Obecnie Dania bierze udział w rozmowach na szczeblu UE. Ich wynikiem może być zaostrzenie przepisów m.in. właśnie o delegowaniu i rozszerzenie zakresu ich stosowania.      (źr. www.pspdgdynia.pl – DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet