13 paź 2017

13 paź 2017

BELGIA – przepisy o płacy minimalnej

Przez:

Sekcja: Aktualności

Dyrektywa 2014/67 / UE dotycząca delegowania, która  została przeniesiona do belgijskiego prawa z końcem 2016 r. ma zastosowanie do przewozów kabotażowych na terenie Belgii. Wymogi dotyczące delegowania w Belgii są następujące:
– w transporcie międzynarodowym: zwolnieni są pracownicy i osoby prowadzące działalność na własny rachunek w międzynarodowym ruchu pasażerskim i towarowym, z wyjątkiem przewozów kabotażowych w Belgii,
– dowód zgłoszenia Limosa -1 musi być przedstawiony przed rozpoczęciem działalności w Belgii i powinien obejmować cały czas trwania działalności  w Belgii,.
– w przypadku  kilka czynności kabotażowych, deklarację można wprowadzić maksymalnie na rok, .
– do kontaktów na terenie Belgii należy wyznaczyć osobę ( przedstawiciel jako osoba fizyczna, podana w formularzu Limosa),
– dowód zgłoszenia Limosa-1 musi być dostępny w pojeździe podczas kontroli.     (źr. www.pspdgdynia.pl – DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet