25 paź 2023

25 paź 2023

Działania UE zmniejszające przedsiębiorcom obciążenia sprawozdawczością finansową i sprawozdawczością zrównoważonego rozwoju

Przez:

Sekcja: Aktualności

Komisja Europejska (KE) przedstawiła tzw. Pakiet Redukcji Obciążeń (Burden Reduction Package).

Celem pakietu jest ograniczenie wymogów sprawozdawczych o 25%. Znalazły się w nim działania z obszaru sprawozdawczości finansowej i sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju:

-podniesienie progów finansowych definiujących mikro, małe, średnie i duże jednostki w dyrektywie o rachunkowości

Zawarte w unijnej dyrektywie o rachunkowości progi finansowe, tj. suma aktywów bilansu i przychody netto ze sprzedaży, definiujące mikro, małe, średnie i duże jednostki, zostaną podwyższone o 25%. Wynika to z inflacji, która w ostatnich 10 latach osiągnęła 24,3% w strefie euro. Progi odnoszące się do liczby pracowników pozostaną niezmienione.

17 października 2023 r. Komisja Europejska przyjęła dyrektywę delegowaną zmieniającą dyrektywę o rachunkowości. Dyrektywa delegowana zostanie ogłoszona po upływie 2-miesięcznego terminu na ewentualny sprzeciw Rady UE i Parlamentu Europejskiego, który przypada na 19 grudnia.

-przesunięcie terminu wydania sektorowych ESRS i ESRS dla jednostek z państw trzecich

W unijnej dyrektywie w sprawie sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSRD) zobowiązano jednostki objęte jej zakresem do umieszczania w sprawozdaniu z działalności informacji z zakresu ESG. Informacje te mają być sporządzane zgodnie z europejskimi standardami sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju (ESRS).

17 października 2023 r. Komisja Europejska przedstawiła projekt decyzji odraczającej termin wydania sektorowych ESRS oraz ESRS dla jednostek z państw trzecich. Proponowana nowa data to 30 czerwca 2026 r.

Więcej informacji o tych inicjatywach znajduje się w komunikacie.(Źr.www.gov.pl-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet