10 lip 2017

10 lip 2017

12.09.2017 Wykorzystanie wskaźników i analiz w zarządzaniu sprzedażą na rynku TSL

Przez:

Sekcja: Archiwum Szkolenia

Temat : Wykorzystanie wskaźników i analiz w zarządzaniu sprzedażą na rynku TSL.

Termin: 12.09.2017, 8,30-16,30 (8 godz.)

Miejsce: Polska Izba Spedycji i Logistyki, Gdynia, ul. Świętojańska 3/2  

Cena warsztatu: 600 + 23 % vat = brutto PLN 738,00 / os.

Cel szkolenia: Zapoznanie uczestników z zagadnieniami właściwego wykorzystania analiz i wskaźników w zarządzaniu sprzedażą. Wskazanie, jak z nich korzystać, co monitorować, jak wykorzystywać uzyskiwaną informację, by wskaźniki i analizy wspierały realizację celów, a nie stały się zbędną biurokracją.

Metodologia: Wykład połączony z pracą warsztatową, angażującą grupę we wspólne rozważania.

Program szkolenia:

8.30 – 10.30     Czy i w jaki sposób monitorowanie wskaźników i analiza sprzedaży może być źródłem przewagi konkurencyjnej na rynku TSL?

 • specyfika rynku TSL w kontekście zarządzania sprzedażą
 • czynniki wpływające na poziom sprzedaży
 • powiązanie osiąganych wyników sprzedaży z realizowanymi działaniami (mapa wzajemnych powiązań, wyniki sprzedaży – cele sprzedaży – działania sprzedażowe)
 • wykorzystanie wskaźników w diagnozowaniu obszarów wymagających poprawy, a także w ocenie kompetencji pracowników
 • ćwiczenie: wpływ zmian wybranych wskaźników na poziom sprzedaży i zysku

10.30 – 10.45     Przerwa kawowa

10.45 – 12.15     Co warto monitorować – najczęściej wykorzystywane wskaźniki.

 • analiza sprzedaży z różnych perspektyw
 • wyniki finansowe oraz ROI
 • wskaźniki dotyczące skuteczności i efektywności sprzedaży, portfela klientów, produktów, aktywności pracowników, efektywności procesu

12.15 – 12.45     Przerwa (kanapki lub tylko kawa, herbata – wg Organizatora)

12.45 – 14.45     Dziesięć warunków dobrze funkcjonującego systemu analiz w zarządzaniu sprzedażą.

 • warunki dobrze funkcjonującego systemu analiz
 • jak powinien być skonstruowany system analiz sprzedaży i wskaźników, by wspierał realizację celów firmy, co należy wziąć pod uwagę przy jego tworzeniu lub modyfikacji

14.45 – 15.00     Przerwa kawowa

15.00 – 16.00 Najczęstsze błędy i pułapki prowadzące do braku efektów wykorzystania analiz i wskaźników w sprzedaży na rynku TSL.

16.00 – 16.30     Podsumowanie i dyskusja.

 

Efekty – uczestnicy po szkoleniu będą:

 1. Znali i rozumieli podstawowe wskaźniki wykorzystywane w zarządzaniu sprzedażą
 2. Świadomi, jakie zagrożenia niesie nieprawidłowo prowadzona analityka sprzedaży
 3. Wiedzieli na co zwrócić uwagę i jak zmodyfikować systemy analiz w swoich firmach, by otrzymywana informacja skutecznie wspierała realizację celów.

 Prowadzący: Anna Sperskazałożyciel i Dyrektor Zarządzający w firmie doradczej Lograd, wcześniej przez 10 lat związana z branżą TSL. Specjalizuje się w obszarze zarządzania strategicznego, analiz oraz sprzedaży i marketingu, w szczególności na rynku B2B. Realizowała projekty doradcze dla firm różnej wielkości, z różnych branż. Menedżer z kilkunastoletnim doświadczeniem. Jako Dyrektor Sprzedaży zarządzała kilkudziesięcioosobowymi zespołami, odpowiadając za budżety rzędu 200 mln złotych. Skutecznie prowadziła działania restrukturyzacyjne. Doktorantka Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie wykorzystania wskaźników w sprzedaży i marketingu na rynku B2B .

Zgłoszenia prosimy przysyłać na adres pisil@pisil.pl w terminie do 4.09.2017 (red.)

 

 

 

 

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet

W związku z wojną na Ukrainie apelujemy do członków PISiL z prośbą o dokonywanie odpraw celnych tranzytowych i eksportowych obejmujących pomoc humanitarną dla Ukrainy pro bono. Niech to będzie jeden ze składników wkładu branży TSL w pomoc niesioną naszym sąsiadom. (PISiL).