25 lip 2019

25 lip 2019

Nowe regulacje dotyczące badań lekarskich kandydatów na kierowców

Przez:

Sekcja: Aktualności

20 lipca  2019 r. zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Ministra Transportu zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami.

Zmiany dotyczą m.in.

  • Jednostek uprawnionych do przeprowadzenia badań ( jednostki organizacyjne służby medycyny pracy, o których mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1175), właściwe ze względu na siedzibę szkoły.),
  • Wyznaczania lekarza uprawnionego do przeprowadzenia ww. badań,
  • Nowy wzór orzeczenia lekarskiego.

 

Źródło: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001356/HW

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet