20 gru 2017

20 gru 2017

Zwiększenie roli kolei w równoważeniu transportu towarów w Polsce – publikacja UTK

Przez:

Sekcja: Aktualności

Urząd Transportu Kolejowego opublikował dokument analizujący rolę kolei w przewozach towarowych w Polsce. Przeanalizowano dobre praktyki europejskie i wskazano na istotne elementy w kierunku zrównoważenia przewozów przy wykorzystaniu transportu kolejowego i drogowego. Publikację noszącą tytuł „Zwiększenie roli kolei w równoważeniu transportu towarów w Polsce. Wyzwania, propozycje, dobre praktyki” można ściągnąć ze strony UTK.

Przy opracowaniu analizy wzięto pod uwagę wzrost udziału transportu drogowego w przewozach ładunków oraz działania proponowane w dokumencie „Strategia na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.)” dotyczące zwiększenia udziału transportu kolejowego w przewozie towarów. Przedstawione propozycje działań mogą skutkować lepszą koegzystencją transportu drogowego i kolejowego.

Aby zrównoważyć rynki transportowe w Polsce zaproponowano międzysektorowe działania, takie jak:

– poprawę i dostosowanie infrastruktury kolejowej do przejęcia towarów przez kolej;

– wprowadzenie zachęt do wykorzystania kontenerów w gospodarce;

– uruchomienie transportu naczep samochodowych na odległość powyżej 300 km na wybranych trasach krajowych;

– uruchomienie transportu całych zestawów samochodowych (ciągnik + naczepa) w tranzycie;

– wprowadzenie rozwiązań wyrównujących szanse transportu drogowego i kolejowego.

By uzyskać efekt zrównoważenia konieczna jest poprawa i dostosowanie infrastruktury kolejowej do przewozu większej ilości ładunków. Potrzebne są działania, takie jak zwiększenie przepustowości i prędkości linii kolejowych, likwidacja wąskich gardeł, obsługa pociągów o długości 750 m czy separacja ruchu pasażerskiego i towarowego.

Motorem wzrostu może być również powszechna konteneryzacja. UTK proponuje również rozwiązania niestosowane do tej pory w naszym kraju, takie jak transport naczep w obrocie krajowym na dystansie powyżej 300 km, a także przewóz całych zestawów drogowych w tranzycie – z państw bałtyckich do Czech i Niemiec oraz ze wschodu (przez granicę z Białorusią) do Niemiec.

Biała Księga opublikowana przez Komisję Europejską w 2011 r. zakłada, że do 2030 r. 30 % drogowego transportu towarów na odległościach większych niż 300 km należy przenieść na inne środki transportu, np. kolej.               (źr.www.utk.gov.pl – DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet