28 lis 2019

28 lis 2019

ZWIĘKSZENIE LIMITÓW ODPOWIEDZIALNOŚCI za szkodę w transporcie lotniczym zgodnie z Konwencją Montrealską

Przez:

Sekcja: Aktualności

18 listopada 2019 r. Międzynarodowe Stowarzyszenie Transportu Lotniczego (IATA) poinformowało swoich członków, że ICA dokonało przeglądu limitu odpowiedzialności na mocy Konwencji montrealskiej z 1999 r., skutkiem czego podwyższono ww. limity z 19 SDR za kilogram do 22 SDR za kilogram.

Sygnalizujemy przewoźnikom, że warto podjąć niezbędne i odpowiednie działania, w szczególności w przypadku korzystania z lotniczego listu przewozowego zawierającego wcześniejszy limit odpowiedzialności. Zasadnym staje się również powiadomienie swoich spedytorów, agentów /spedytorów, ubezpieczycieli i działy roszczeń o podwyższonym limicie odpowiedzialności w przypadku przewozu ładunku regulowanego przez MC99.

To samo dotyczy spedytorów działających jako przewoźnicy wystawiający House Airwaybill. Zwracamy uwagę na fakt, że warto przeanalizować swoje standardowe warunki handlowe i określone w nich ograniczenia odpowiedzialności. Podobnie,  należałoby rozważyć, czy zajdzie konieczność  poinformowania ubezpieczycieli o zmianie limitu odpowiedzialności.

Ww. zmiana zacznie obowiązywać od 28 grudnia 2019 r.( Źródło: FIATA Wednesday, November 20, 2019  /HW)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet