19 lip 2019

19 lip 2019

ZUS ostrzega-uwaga na fałszywe e-maile

Przez:

Sekcja: Aktualności

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zwraca uwagę na fałszywe e-maile zatytułowane „Składka”
i dotyczące błędów w rozliczeniach składkowych. W stopce adresowej takiego maila widnieje  rozwinięcie „gov.pl”, którego to Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie używa.  ZUS ponownie przypomina, że pracownicy Zakładu nie kontaktują się z klientami w ich indywidualnych sprawach za pośrednictwem e-maili. Otwarcie załączników z fałszywego maila grozi zainfekowaniem komputera i kradzieżą danych wrażliwych. Nie należy na taką korespondencję odpowiadać. E-maile z ZUS trafiają jedynie do tych przedsiębiorców, którzy zdecydowali się na kontakt ze swoim indywidualnym opiekunem z Zakładu i zawsze widnieje w nich podpis tegoż opiekuna.( Źr. www. Im.pl-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet