20 sty 2022

20 sty 2022

ZUS IWA tylko do 31 stycznia.

Przez:

Sekcja: Aktualności

ZUS IWA, czyli „Informację o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe” muszą złożyć do 31 stycznia płatnicy, którzy łącznie spełniają następujące warunki:

byli wpisaniu do rejestru REGON w dniu 31 grudnia 2021 r. w 2021 r. zgłaszali do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych, byli zgłoszeni nieprzerwanie w ZUS jako płatnicy składek na ubezpieczenie wypadkowe od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. i co najmniej jeden dzień w styczniu 2022 r.

Co należy rozumieć przez „nieprzerwanie”? Chodzi o to, by w każdym z miesięcy roku, za który składana jest informacja, ubezpieczeniu wypadkowemu podlegał przynajmniej jeden ubezpieczony.

Przy obliczaniu liczby ubezpieczonych – nie bierze się pod uwagę m.in. osób, które przez cały miesiąc przebywały na urlopie bezpłatnym, wychowawczym, pobierały zasiłek macierzyński czy zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego.

Forma przekazania ZUS IWA jest uzależniona od tego, czy płatnik jest zobowiązany do przekazywania dokumentów w formie dokumentów elektronicznych z programu płatnik, czy też nie. Jeśli jest zobowiązany – w ten sam sposób należy złożyć ZUS IWA. Jeśli nie – możliwe jest złożenie dokumentu w formie papierowej w dowolnej placówce ZUS. Można jeszcze przekazać ZUS IWA przesyłką pocztową – w takim wypadku na opakowaniu należy umieścić napis „ZUS IWA”.Należy też mieć świadomość, że płatnik musi przechowywać kopie informacji ZUS IWA(Źr.bezprawnik.pl-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet