20 gru 2021

20 gru 2021

Zniesiono obowiązek testów w kierunku Sars – Covid -2 dla kierowców wykonujących transport międzynarodowy

Przez:

Sekcja: Aktualności

Rada Ministrów opublikowała 16 grudnia 2021 r. rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r., poz. 2330), na mocy którego kierowcy wykonujący transport międzynarodowy, przekraczający zewnętrzne granice UE przy wjeździe do Polski,  zostają zwolnieni z obowiązku okazywania negatywnych testów w kierunku SARS-Cov- 2.

Powyższy przepis wszedł w życie z chwilą ogłoszenia. – Niestety rozporządzenie nic nie mówi o możliwości wcześniejszego zwolnienia z kwarantanny kierowców, którzy trafili na nią po 15 grudnia br.

Źródło: Rzeczpospolita e – wydanie z dn. 17.12.2021 r./HW

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet