28 lip 2020

28 lip 2020

Zmienione zasady dotyczące zaspokajania należności celnych – nowelizacja postępowania egzekucyjnego w administracji

Przez:

Sekcja: Aktualności

Ustawa z 11 września 2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 29 października 2019 r. poz. 2070) wchodzi w życie 30 lipca 2020 r.

Zmieniono zasady wszczęcia postępowania egzekucyjnego. Zasadą będzie przekazywanie wniosków egzekucyjnych i tytułów wykonawczych w formie elektronicznej. Tytuły wykonawcze będą automatycznie rejestrowane w systemie obsługującym organ egzekucyjny. Wszczęcie egzekucji nastąpi również w momencie podpisania protokołu zajęcia ruchomości przez pracownika organu egzekucyjnego albo dokonania wpisu w księdze wieczystej o wszczęciu egzekucji z nieruchomości lub złożenia wniosku o wpis o wszczęciu egzekucji z nieruchomości do zbiorów dokumentów. Będzie tak w przypadkach, gdy podpisanie protokołu zajęcia ruchomości, wpis lub złożenie wniosku nastąpiło przed doręczeniem zobowiązanemu odpisu tytułu wykonawczego.

Ponadto zmodyfikowane zostały niektóre środki egzekucyjne. Zmieniono również zasady licytacji elektronicznej. Nowelizacja modyfikuje również zasady dotyczące kolejności zaspokojenia należności celnych. Należności te będą zaspokajane przed kosztami egzekucyjnymi naliczonymi w egzekucji tych należności.

Nowe przepisy będą stosowane we wszczętej – po wejściu w życie ustawy – egzekucji z pieniędzy, rachunku bankowego, wkładu oszczędnościowego, rachunku prowadzonego przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo – kredytową, wierzytelności z tytułu nadpłaty lub zwrotu podatku, praw z instrumentów finansowych czy też z ruchomości. ( Źródło: DGP e – wydanie z dn. 28.07.2020 r. /HW)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet