14 lip 2020

14 lip 2020

Zmiany we wnioskach licencyjnych składanych do GITD

Przez:

Sekcja: Aktualności

Informacja dotyczy przewoźników, którzy jednocześnie posiadają licencję wspólnotową (wydaną przez GITD) oraz odrębną licencję na wykonywanie transportu drogowego / zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego (wydane przez starostwo / urząd miasta):PSPD uzyskało informację, że Biuro Do Spraw Transportu Międzynarodowego GITD rozpatrując wniosek licencyjny, przy którym pojawia się wymóg okazania „Zaświadczenia wystawionego przez organ, który wydał zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, o liczbie pojazdów, dla których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej, zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) 1071/2009”, będzie żądał aby zaświadczenie obejmowało całość licencjonowanego taboru (czyli pojazdy zgłoszone do uprawnienia krajowego oraz pojazdy zgłoszone do uprawnienia międzynarodowego). W tym celu GITD będzie weryfikowało dane przedsiębiorcy w systemie KREPTD.

Przykład: Firma X posiada 10 wypisów z licencji krajowej oraz wnioskuje o licencję wspólnotową na 5 pojazdów (5 wypisów). W tej sytuacji zaświadczenie musi być wystawione na łączną liczbę pojazdów, czyli 15.(Źr. www.pspd.pl-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet