28 gru 2017

28 gru 2017

Zmiany w systemie monitorowania towarów (SENT)

Przez:

Sekcja: Aktualności

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra rozwoju i finansów. Zmiana dotyczy objęcia systemem monitorowania kolejowych przewozów towarów tzw. wrażliwych  – paliwa silnikowe i ich pochodne, w tym biodiesel; dodatki do paliw; oleje smarowe; odmrażacze na bazie alkoholu etylowego; rozcieńczalniki i rozpuszczalniki; alkohol etylowy częściowo i całkowicie skażony oraz susz tytoniowy, a także produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych, zagrożonych brakiem dostępności w Polsce w związku z ich wywozem za granicę .  Zaproponowano również nowy wzór zgłoszenia przewozu przesyłanego do rejestru zgłoszeń, które  będzie pozwalało na dokonanie jednego zgłoszenia do rejestru w przypadku przewozu różnych towarów (różne pozycje wg Nomenklatury Scalonej) – do jednego odbiorcy i do jednego miejsca ich dostarczenia jednym środkiem transportu. Nowelizacja wprowadza również możliwość informowania przewoźnika o konieczności przedstawienia środka transportu do kontroli w miejscu dostarczenia towaru. W przypadku, gdy nie dojdzie do przedstawienia środka transportu wraz z towarem do wskazanego miejsca w określonym czasie, spowoduje to nałożenie na przewoźnika kary 20 000 zł. W sytuacji niedostarczenia środka transportu wraz z towarem do wskazanego miejsca w określonym czasie (chodzi o tzw. zniknięcie transportu zarejestrowanego w ramach tranzytu przez Polskę).przyjęto,  że kara w takim przypadku  wyniesie 100 tys. zł .    (źr. www.pspdgdynia.pl – DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet