15 paź 2021

15 paź 2021

Zmiany w składaniu sprawozdań i kontrolach firm audytorskich

Przez:

Sekcja: Aktualności

Sejm uchwalił w czwartek nowelizację ustawy o rachunkowości i o biegłych rewidentach. Stanowi ona m.in., że ujednolicony zostanie format składania sprawozdań finansowych, dokumentu nie będą też musieli podpisywać go wszyscy członkowie zarządu. Zmiany przewidują również możliwość kontrolowania firm audytorskich w sposób całkowicie zdalny.

Nowelizacja ustawy o rachunkowości ma wprowadzić oczekiwaną od dawna możliwość podpisu sprawozdania tylko przez jednego członka zarządu. Konieczne będzie jednak uzyskanie przez niego od pozostałych członków oświadczeń potwierdzających, że sprawozdanie spełnia wymagania przewidziane w ustawie.

Nowa ustawa stanowi także, że wkrótce zmienią się zasady sporządzania sprawozdań finansowych. Chodzi m.in. o przyjęcie – dla emitentów – rozwiązań z rozporządzenia 2019/815, tj. formatu XHTML. Dzięki temu sporządzanie sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z działalności będzie w jednym formacie elektronicznym.

Zmianie ulegną dodatkowo przepisy dotyczące doręczeń pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej. ( Źródło: Prawo.pl dla LEX z dn. 14.10.2021 r./HW)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet