6 lut 2020

6 lut 2020

Zmiany w podatkach oraz w Ordynacji podatkowej przyjęte przez Radę Ministrów

Przez:

Sekcja: Aktualności

4 lutego br. Rada Ministrów przyjęła  Projekt ustawy zmian w zakresie podatku dochodowego oraz  podatku od towarów i usług. Wprowadzono również  zmiany w Ordynacji podatkowej.

Do najważniejszych zmian w podatku dochodowym oraz podatku od towarów i usług należą:

  • dostosowanie regulacji do Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług z 2015 r.,
  • zmniejszenie liczby rocznych obliczeń podatku (PIT-40A) sporządzanych przez organy rentowe (zmiana ta nie pogorszy sytuacji emeryta/rencisty, który będzie mógł być rozliczony w ramach usługi Twój e-PIT),
  • zapewnienie skuteczności złożonego przez podatnika do organu rentowego wniosku o niepomniejszanie o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek na lata następne, aż do jego wycofania (obecnie wniosek ten obowiązuje wyłącznie do końca roku, w którym został złożony),
  • umożliwienie niestosowania przepisów dotyczących zwiększenia przychodów lub wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów, w przypadku dokonania przez podatników płatności na rachunki, niezamieszczone w wykazie podatników VAT,
  • wprowadzenie szczególnej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania w zakresie regulacji dotyczącej zaliczania do kosztów uzyskania przychodów kosztów hipotetycznych odsetek,
  • wprowadzenie  możliwość przesyłania paragonów fiskalnych w postaci elektronicznej do klienta, za jego zgodą i w uzgodniony z nim sposób.

Zasadnicze zmiany w ustawie – Ordynacja podatkowa to:

  • wprowadzenie możliwości korzystania przez organy podatkowe z doręczania pism przy pomocy usługi hybrydowej polegającej na przekształceniu przez operatora wyznaczonego dokumentu elektronicznego w przesyłkę listową,
  • umożliwienie niestosowania przepisów dotyczących odpowiedzialności solidarnej w przypadku dokonania przez podatników płatności na rachunki, niezamieszczone w wykazie podatników VAT.

Według przewidywań  zmiany wejdą w życie 1 kwietnia 2020 r., z nielicznymi wyjątkami dotyczącymi, np. zmian dostosowawczych w zakresie PKWiU, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2021 r.(Źr. www.gov.pl-K.O.)

 

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet