29 sty 2018

29 sty 2018

Zmiany w karnetach TIR – Komunikat ZMPD z 29.01.2018r. dot. wydłużenia terminu ważności karnetów TIR:

Przez:

Sekcja: Aktualności

Informujemy, że  Zarząd ZMPD w oparciu o propozycję IRU podjął decyzję o wydłużeniu dotychczasowego 75-dniowego terminu ważności karnetów TIR.

W związku z tym wszystkie karnety wydane przez ZMPD od dnia 29.01.2018 r. mają termin ważności 120 dni, bez możliwości jego przedłużenia.     (źr. www.pspdgdynia.pl – DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet

W związku z wojną na Ukrainie apelujemy do członków PISiL z prośbą o dokonywanie odpraw celnych tranzytowych i eksportowych obejmujących pomoc humanitarną dla Ukrainy pro bono. Niech to będzie jeden ze składników wkładu branży TSL w pomoc niesioną naszym sąsiadom. (PISiL).