23 wrz 2022

23 wrz 2022

Zmiany w CIT – konsultacje publiczne

Przez:

Sekcja: Aktualności

Od 28 czerwca 2022 r. trwają konsultacje publiczne projektu zmian w CIT. Na zgłaszanie uwag jest 14 dni.

Projekt zakłada m.in. następujące rozwiązania:

 • modyfikację i odroczenie wejścia w życie przepisów o minimalnym podatku dochodowym,
 • uchylenie przepisów o tzw. „ukrytej dywidendzie”,
 • zmianę przepisów o zagranicznych jednostkach kontrolowanych (CFC),
 • zmianę przepisów dotyczących opodatkowania podatkiem od przerzuconych dochodów,
 • uchylenie niektórych obowiązków płatników w zakresie opodatkowania u źródła odsetek i dyskonta od skarbowych papierów wartościowych oraz uelastycznienie konstrukcji oświadczenia płatnika wyłączającego obowiązek stosowania mechanizmu pay & refund
 • zmiany w rozliczaniu kosztów finansowania dłużnego w kosztach podatkowych,
 • zmiany w przepisach dotyczących ulgi na dokonanie pierwszej oferty publicznej,
 • uproszczenie przepisów o tzw. „uldze na złe długi,
 • zmianę przepisów dotyczących polskiej spółki holdingowej (PSH),
 • zmianę przepisów dotyczących opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek,
 • zmianę przepisów dotyczących obowiązku dokumentacyjnego w zakresie tzw. transakcji rajowych,
 • doprecyzowanie obowiązku przekazywania do właściwego dla podatnika naczelnika urzędu skarbowego informacji o umowach z nierezydentami, w przypadku obowiązku składania informacji o cenach transferowych,
 • zmiana przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej poprzez uregulowanie sytuacji, gdy ubezpieczony przedsiębiorca (ryczałtowiec) nie przekaże do ZUS informacji o miesięcznym przychodzie z działalności gospodarczej,
 • doprecyzowanie przepisów dotyczących rozliczania strat przez spółki tworzące podatkowe grupy kapitałowe (PGK).Poniżej zamieszczamy link do projektu Projekt (legislacja.gov.pl)(Źr.www.podatki.gov.pl-K.O.0
Wykonanie: Nautil.pl & CreNet

W związku z wojną na Ukrainie apelujemy do członków PISiL z prośbą o dokonywanie odpraw celnych tranzytowych i eksportowych obejmujących pomoc humanitarną dla Ukrainy pro bono. Niech to będzie jeden ze składników wkładu branży TSL w pomoc niesioną naszym sąsiadom. (PISiL).