17 mar 2021

17 mar 2021

Zmiany rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w JPK_VAT

Przez:

Sekcja: Aktualności

Na stronie internetowej RCL  opublikowano projekt zmiany rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług.

Rozporządzenie określa szczegółowy zakres danych zawartych w deklaracjach podatkowych
i w ewidencji. W związku z licznymi wątpliwościami interpretacyjnymi i postulatami podatników przygotowano propozycję zmian w zakresie wykazywania w JPK_VAT (ewidencja + deklaracja):

  1. paragonów z NIP do kwoty 450 zł uznanych za faktury uproszczone zgodnie z art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy o VAT, 2)
  2. faktur dokumentujących przejazd autostradą płatną lub przejazd na dowolną odległość, wystawianych w formie biletu jednorazowego przez podatników uprawnionych do świadczenia usług polegających na przewozie osób: kolejami normalnotorowymi, taborem samochodowym, statkami pełnomorskimi, środkami transportu żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej, promami, samolotami i śmigłowcami,

3) oznaczeń w zakresie grup towarów i usług (GTU), o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia,

4) procedur, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia,

5) zmniejszenia podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86 ust. 19a ustawy o VAT. Do 6 kwietnia 2021r. trwają konsultacje społeczne projektu.

Poniżej zamieszczamy link do projektu Akt prawny (rcl.gov.pl) (Źr.www.legislacja.rcl.gov.pl-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet