5 paź 2023

5 paź 2023

Zmiany procedur wydawania karty kwalifikacji kierowcy

Przez:

Sekcja: Aktualności

W Dzienniku Ustaw z 2023 r. pod pozycją nr 2070 opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wydawania karty kwalifikacji kierowcy [kliknij]. Nowelizacja wchodzi w życie z dniem 14 października i 30 grudnia br.

Karta kwalifikacji kierowcy to dokument potwierdzający uprawnienie do kierowania zawodowo pojazdem kat C, CE, D, DE dla osób nie spełniających warunku zamieszkania na terenie Polski, którzy nie mogą wymienić prawa jazdy na polskie z wpisem kodu 95. Jest to indywidualny numer każdego kierowcy zawodowego. Przypomnijmy – dzięki niemu kierowca zamierzający wykonywać przewóz drogowy ciężarówkami lub autobusami, który nie posiada polskiego prawa jazdy może rozpocząć szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej, wstępnej przyspieszonej, wstępnej uzupełniającej, uzupełniającej przyspieszonej, szkolenia okresowego oraz przystąpić do egzaminu. Organem odpowiedzialnym za wydawanie kart kwalifikacji kierowcy jest starostwo powiatowe właściwe dla miejsca zamieszkania danego kierowcy.

Prace nad projektem trwały od czerwca 2022 r. Przedłużały się – zmieniono termin wydania rozporządzenie z III kwartału 2022 na I kwartał 2023, ostatecznie dokument opublikowano 29 września 2023 r. Nowelizacja wprowadza zmiany w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie wydawania karty kwalifikacji (2022.742 wynikające z potrzeby poprawienia procesu wydawania karty kwalifikacji kierowcy oraz profilu kierowcy zawodowego wymaganego do uzyskania tej karty. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji i oczekiwany efekt to doprecyzowanie procedury wydawania karty kwalifikacji kierowcy oraz profilu kierowcy zawodowego również na podstawie świadectw kwalifikacji zawodowej oraz świadectw kierowcy wydanych w innych państwach członkowskich UE oraz doprecyzowanie, iż nie ma potrzeby żądania przez organ kopii „nowego” odpowiedniego orzeczenia lekarskiego i psychologicznego (przy ubieganiu się przez osobę o wydanie karty kwalifikacji kierowcy lub profilu kierowcy zawodowego) w przypadku, kiedy „stare” orzeczenia znajdujące się w aktach ewidencyjnych są jeszcze aktualne. (Źr. Prawodrogowe.pl,www.pspdgdynia.pl-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet