1 wrz 2016

1 wrz 2016

Zmiany dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych

Przez:

Sekcja: Aktualności

02.09.2016 roku wchodzą w życie przepisy ustawy o zmianie ustawy prawo energetyczne oraz innych ustaw . Ustawa wprowadziła m.in. zmianę art. 13 ustawy o przewozach towarów niebezpiecznych (Dz.U. 2011 nr 227 poz. 1367),w którym dodano ustęp 2. Zgodnie z tym  przepisem w dokumentach dotyczących przewozu towarów niebezpiecznych, wynikających  z przepisów ADR, RID i ADN, musi być  podana informacja o  nazwie i adresie właściciela  towarów niebezpiecznych. PISiL wystąpił do  Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa o zmianę tego przepisu, jako niezgodnego z przepisami międzynarodowymi regulującymi przewozy towarów niebezpiecznych(K.O)

 

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet