15 lis 2018

15 lis 2018

Zmiana wytycznych w sprawie deklarowania wartości celnej

Przez:

Sekcja: Aktualności

Departament Ceł w Ministerstwie Finansów poinformował, że Komisja Europejska podjęła decyzję  o zmianie wytycznych w sprawie stosowania art. 128, 136 i 347 rozporządzenia wykonawczego do unijnego kodeksu celnego (UKC RW) m.in. w zakresie interpretowania przepisów art. 128 UKC RW  w odniesieniu do transakcji sprzedaży zawieranych przez podmioty unijne. Wytyczne te, (dokument TAXUD B4/(2016)808781 rev. 2 z 28 kwietnia 2016 r.) wykluczały możliwość zadeklarowania wartości celnej na podstawie transakcji sprzedaży, której stronami były podmioty z UE (domestic sale).

Zgodnie z nowym podejściem KE, przedstawionym na posiedzeniu Grupy Ekspertów Celnych (Sekcja Wartości)  obecnie, również transakcje sprzedaży zawarte przez podmioty z UE mogą stanowić podstawę zadeklarowania wartości celnej sprowadzanych towarów na podstawie metody wartości transakcyjnej (art. 70 UKC), pod warunkiem, że były to transakcje sprzedaży, które nastąpiły bezpośrednio przed wprowadzeniem tych towarów na obszar celny UE (art. 128 ust. 1 UKC RW). Przy  ustalaniu wartości celnej istotny jest międzynarodowy transfer towarów, dla których ustalana jest wartość celna, a w tym kontekście miejsce siedziby stron transakcji sprzedaży nie ma znaczenia.

O zgłaszaniu przez PISiL  wątpliwości dotyczących podstawy zadeklarowania wartości celnej w transakcjach domestic sale zgodnie z poprzednimi  wytycznymi, które skomplikowały stosowanie unijnych przepisów celnych w tym zakresie,  informowaliśmy w   komunikacie wewnętrznym nr / 16 / 01 /2018 z dnia 25 stycznia 2018  roku. (Źr.Newsletter SC Nr Z/80/2018 -K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet