7 kwi 2017

7 kwi 2017

Zmiana w zasadach przekraczania zewnętrznych granic UE

Przez:

Sekcja: Aktualności

Od 7 kwietnia br. osoby przekraczające zewnętrzne granice UE będą podlegać szczegółowej odprawie. Przepisy dotyczące zasad przekraczania granic zewnętrznych zaostrzyły Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej. Rzeczniczka komendanta głównego Straży Granicznej przypomniała, że  obecnie mieszkańcy państw UE, korzystając z prawa do swobodnego przemieszczania się, podlegają tzw. odprawie minimalnej. – „od 7 kwietnia każda osoba przekraczająca granicę zewnętrzną we wszystkich przejściach granicznych, zarówno drogowych, morskich, jak i w portach lotniczych, będzie poddawana szczegółowej odprawie”.     (www.portalmorski.pl – DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet