9 sie 2022

9 sie 2022

Zmiana ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz niektórych innych ustaw

Przez:

Sekcja: Aktualności

W Dzienniku Ustaw została opublikowana nowelizacja ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz niektórych innych ustaw z dnia 23 czerwca 2022 r.

Nowelizacja wprowadza m.in. następujące zmiany:

– uchylenie ustawy z dnia 23 sierpnia 2003 r. o weterynaryjnej kontroli granicznej,

– wprowadzenie regulacji, które zapewnią zgodność z rozporządzeniem 2017/625 i aktami delegowanymi / wykonawczymi, w zakresie m.in: zasad przeprowadzania kontroli urzędowych oraz innych czynności urzędowych w odniesieniu m.in. do produktów pochodzenia zwierzęcego przywożonych na terytorium Polski z państw trzecich,

– nowe definicje użytych w ustawie określeń odnoszących się do zakresu regulacji, tj. „przesyłka”, „przywóz” i „tranzyt”, które należy rozumieć zgodnie ze znaczeniem nadanym im w rozporządzeniu 2017/625,

– dotyczące kontroli urzędowych przesyłek (pochodzenia zwierzęcego lub zwierząt) oraz stawek z nimi związanymi. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem niektórych przepisów, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.Poniżej zamieszczamy link do ustawy:

Ustawa z dnia 23 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz niektórych innych ustaw (dziennikustaw.gov.pl)(Żr.Raport z monitoringu zmian legislayjnych Atneo-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet