23 sie 2018

23 sie 2018

Zmiana rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/2446 w odniesieniu do warunków obniżenia wysokości zabezpieczenia generalnego lub zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia.

Przez:

Sekcja: Aktualności

13sierpnia br. Komisja Europejska przyjęła Rozporządzenie delegowane (UE) 2018/1118  z dnia 7 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2015/2446 w odniesieniu do warunków obniżenia wysokości zabezpieczenia generalnego lub zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia. Rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – publikacja w Dzienniku Urzędowym UE nr L 204 z 13.08.2018. Wiąże ono w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Więcej w  Komunikacie wewnętrznym PISiL nr 130/08/2018 z 22.08.2018.           (DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet