19 lis 2015

19 lis 2015

zmiana regulaminu parkingu zewnętrznego dla samochodów ciężarowych przy terminalu DCT Gdańsk

Przez:

Sekcja: Bez kategorii

W związku ze zmianą przez DCT Gdańsk regulaminu parkingu zewnętrznego polegającą na skrócenia czasu postoju do maksymalnie 2 godzin i wprowadzeniu zaporowych opłat, w dniu 10 bm, skierowane zostało na ręce Prezesa Zarządu DCT Gdańsk S.A. p. Macieja Kwiatkowskiego wspólne wystąpienie Pomorskiego Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych w Gdyni oraz Polskiej Izby Spedycji i Logistyki.
Niżej cytujemy przedmiotowe pismo, którego kopia skierowana została również do Prezydenta Miasta Gdańska, Prezesa Zarządu Morskiego Portu Gdańsk oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Gdańsku.
„W związku z wprowadzeniem przez DCT Gdańsk nowego regulaminu, dotyczącego korzystania z parkingu zewnętrznego przez samochody ciężarowe, obsługujące terminal kontenerowy, wnosimy zastrzeżenia do zawartych tam rozwiązań.
Dozwolony maksymalny czas parkowania pojazdu ciężarowego na terenie parkingu został skrócony z 12 do 2 godz. W przypadku przekroczenia dopuszczalnego czasu postoju zostaje nałożona na kierowcę / firmę transportową opłata w wysokości 406,- zł + 92,- zł za każdą rozpoczętą godzinę postoju. Pomijając horrendalną wysokość kary jesteśmy w stanie zrozumieć i zaakceptować w/w rozwiązanie w przypadku zapewnienia samochodom ciężarowym odpowiedniego parkingu „buforowego” zlokalizowanego w pobliżu DCT.
Mimo olbrzymich inwestycji zaangażowanych w rozbudowę bazy kontenerowej, kwestia zabezpieczenia przyzwoitych warunków parkingowych pojazdom ( kierowcom) jest dalej nierozwiązana . Przesłaną przez DCT informację o pobliskich parkingach zlokalizowanych m.in. na stacjach paliw, mieszczących po 10-15 zestawów kontenerowych jako alternatywne rozwiązanie parkingowe przyjmujemy z dużym zdziwieniem.
Również z dużym zdziwieniem przyjmujemy brak perspektywicznego myślenia oraz działania ze strony Zarządu Morskiego Portu Gdańsk oraz władz miasta Gdańska. Samochody ciężarowe obsługują nie tylko DCT, ale całą infrastrukturę portową. Przerzucanie odpowiedzialności za zaniedbania w tym zakresie na kierowców, a co za tym idzie na firmy transportowe jest oburzające.
Apelujemy o jak najszybsze udostępnienie parkingu mieszczącego kilkaset pojazdów ciężarowych z infrastrukturą, zapewniającą kierowcom odpowiednie warunki socjalne i sanitarne.
Proponujemy zorganizowanie w trybie pilnym spotkania przedstawicieli ZMPG, DCT, PSPD, PISiL oraz władz miasta Gdańska w celu omówienia i rozwiązania narastającego problemu.” (oprac. DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet