28 mar 2019

28 mar 2019

Zmiana niektórych formularzy podatkowych CIT-8

Przez:

Sekcja: Aktualności

Rozporządzeniem z dnia 21 marca 2019 r. Minister Finansów zmienił rozporządzenie w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.. Zmianie uległy  formularze CIT -8, CIT-8AB, CIT-8/O, CIT/BR, CIT/MIT, CIT/8S, CIT/8SP oraz CIT/PGK.

CIT-8 będzie miał zastosowanie do dochodów osiągniętych od 1 stycznia 2018 . Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Rozporządzenie zostało opublikowane 26 marca 2019 r. w Dzienniku Ustaw pod poz. 570 (link otwiera nowe okno w innym serwisie).( Źr. www.podatki.gov.pl-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet