5 wrz 2019

5 wrz 2019

Zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego

Przez:

Sekcja: Aktualności

10 września 2019 roku wchodzi w życie Rozporządzenie ministra finansów z dnia 12 sierpnia 2019 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków,  w których podmioty nie muszą spełniać dodatkowych warunków uzyskania zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego.

Unormowanie dotyczy m.in. podmiotów posiadających certyfikat przewoźnika lotniczego wydany przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego na podstawie przepisów o certyfikacji działalności w lotnictwie cywilnym oraz koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie przewozu lotniczego. Chodzi o podmioty prowadzące w składzie podatkowym działalność polegającą wyłącznie na magazynowaniu lub przeładowywaniu napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych wyprodukowanych w innym składzie podatkowym. W przypadku ww. podmiotów nie stosuje się określonych przepisów ustawowych. ( Źródło: DGP 04 września 2019 roku nr 171 (5073)/HW)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet