16 wrz 2019

16 wrz 2019

Zdaniem NSA – Fiskus może wejść do firmy bez zawiadomienia

Przez:

Sekcja: Aktualności

Fiskus może wejść do firmy bez zawiadomienia nawet wtedy, gdy wyznaczony w upoważnieniu zakres jest szerszy niż wyjątki wskazane w przepisach ordynacji podatkowej –  tak orzekł NSA w wyroku z dnia 13 września 2019 roku, sygn. akt I FSK 9566/19. (Źródło: DGP z dnia 16 września 2019 roku nr 179 (5081)/HW)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet

W związku z wojną na Ukrainie apelujemy do członków PISiL z prośbą o dokonywanie odpraw celnych tranzytowych i eksportowych obejmujących pomoc humanitarną dla Ukrainy pro bono. Niech to będzie jeden ze składników wkładu branży TSL w pomoc niesioną naszym sąsiadom. (PISiL).