24 lut 2021

24 lut 2021

Zawiadomienie o prowadzeniu magazynu typu call-off stock

Przez:

Sekcja: Aktualności

Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej zamieściło komunikat  komunikat dotyczący  zawiadomienia o prowadzeniu magazynu wykorzystywanego w procedurze magazynu typu call-off stock (formularz VAT-CS).

Ministerstwo  poinformowało, że zawiadomienie o prowadzeniu magazynu typu call-off stock składa podatnik lub podatnik podatku od wartości dodanej prowadzący magazyn wskazanego typu.Obowiązek złożenia zawiadomienia nie dotyczy podmiotu wprowadzającego towary do magazynu typu call-off stock, jeżeli magazyn ten prowadzony jest przez podmiot inny niż wprowadzający towary do magazynu (np. przez nabywcę towarów lub podmiot prowadzący magazyn usługowo).

Podatnik lub podatnik podatku od wartości dodanej prowadzący magazyn, do którego wprowadzane są towary w procedurze magazynu typu call-off stock, w terminie 14 dni od dnia pierwszego wprowadzenia towarów do magazynu w tej procedurze zobowiązany jest złożyć zawiadomienieo prowadzeniu magazynu wykorzystywanego w procedurze magazynu typu call-off stock (art. 13f ust. 1 ustawy o VAT).

Zawiadomienie składane jest jednorazowo dla każdego magazynu typu call-off stock zlokalizowanego na terytorium Polski, niezależnie od ilości podmiotów, które korzystają lub będą korzystać z danego magazynu.Zawiadomienie składane jest w formie elektronicznej za pomocą utworzonego w tym celu formularza VAT-CS. Zawiadomienie VAT-CS:

-podatnik – składa do naczelnika urzędu skarbowego,

-podatnik podatku od wartości dodanej – składa do naczelnika drugiego urzędu skarbowego.

(Źr.www.podatki.gov.pl-K.O

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet