31 sty 2019

31 sty 2019

Zawiadamianie o miejscu pobytu w czasie przebywania na zwolnieniu, zmiany w zawiadamianiu przez ZUS o badaniach kontrolnych

Przez:

Sekcja: Aktualności

Od początku br., w związku z dodaniem w art. 59  ust. 5a-5g ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, na ubezpieczonych nałożony został obowiązek informowania o miejscu pobytu w czasie przebywania na zwolnieniu lekarskim, jeżeli będzie to inny adres niż  udostępniony na profilu informacyjnym wystawiającego zaświadczenie lekarskie, lub znajdujący się w  dokumentacji medycznej ubezpieczonego. Pracownik ma także obowiązek poinformowania płatnika składek (pracodawcę) oraz ZUS o zmianie adresu pobytu w trakcie niezdolności do pracy, wskazanego w zaświadczeniu lekarskim, nie później niż w ciągu 3 dni od wystąpienia tej okoliczności.  Nastąpiły również zmiany w zasadach zawiadamiania o terminie badania przez lekarza orzecznika albo przez lekarza konsultanta lub dostarczenia posiadanych wyników badań pomocniczych – w związku z prowadzoną kontrolą prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy. ZUS może przekazać zawiadomienie  przez operatora pocztowego, pracowników Zakładu lub inne upoważnione osoby albo pracodawcę.(Źr.www.zus.pl-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet