23 wrz 2022

23 wrz 2022

Zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach bez wizyty w urzędzie skarbowym

Przez:

Sekcja: Aktualności

W e-Urzędzie Skarbowym można złożyć wniosek i bezpłatnie otrzymać zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach (ZAS-W).

Warunkiem skorzystania z usługi jest udzielenie zgody na doręczenie elektroniczne.

Zaświadczenie jest wystawiane jako dokument elektroniczny i doręczane na konto podatnika w e-US.

W e-Urzędzie Skarbowym można uzyskać zaświadczenia o wysokości przychodu, dochodu a teraz także o niezaleganiu w podatkach. Osoby korzystające z serwisu nie ponoszą kosztów opłaty skarbowej pobieranej od papierowo wydawanych zaświadczeń Muszą tylko wyrazić zgodę na doręczenie elektroniczne. Już ponad 112 tys. podatników zgodziło się na taką formę komunikacji z Krajową Administracją Skarbową 

– informuje szef KAS Bartosz Zbaraszczuk.

Zachęcamy do korzystania z e-US, to bardzo wygodny sposób na załatwianie różnych spraw podatkowych. Podatnik może otrzymać zaświadczenie elektroniczne nawet w ciągu kilku minut od złożenia wniosku

– dodaje zastępca szefa KAS Anna Chałupa.

W e-Urzędzie Skarbowym wydawane są zaświadczenia:

  • o wysokości przychodu, dochodu, podatku należnego oraz składek na ubezpieczenia wykazane w PIT (ZAS-DFU);
  • o wysokości dochodu podatnika w podatku dochodowym od osób fizycznych (ZAS-DF);
  • o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości (ZAS-W).

Należy zalogować  się do e-Urzędu Skarbowego na podatki.gov.pl. Wyrazić zgodę na doręczenie elektroniczne, a następnie uzupełnić i wysłać wniosek o wydanie zaświadczenia. Wydane zaświadczenie odnaleźć można  na swoim koncie w e-Urzędzie Skarbowym, w zakładce „Dokumenty otrzymane”.

Nie trzeba  drukować zaświadczenia. Postać elektroniczną zaświadczenia można zapisać na nośniku pamięci lub wysłać, np. e -mailem.

Dokument wydany w e-Urzędzie Skarbowym podpisany jest pieczęcią Szefa KAS lub podpisem elektronicznym przez osobę do tego upoważnioną. Zaświadczenie elektroniczne ma taką samą moc prawną jak dokument papierowy.(Źr.www.gov.pl-K.O)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet