2 lip 2019

2 lip 2019

Zasada zaufania chroni podatnika

Przez:

Sekcja: Aktualności

Z wyroku NSA sygn.akt IFSK 494/17 z 12 kwietnia 2019 roku wynika, że zasada zaufania (ochrony uzasadnionych oczekiwań) wyrażona w art. 121 § 1 O.p., jako jedna z podstawowych zasad demokratycznego państwa prawnego (art. 2 Konstytucji RP), wyklucza możliwość żądania zapłaty a posteriori podatku VAT, jeśli organ podatkowy prezentował ugruntowaną linię interpretacyjną i potwierdzał ją w wynikach kontroli.  Podatnik, który w oparciu o interpretacje podatkowe oraz kierując się powszechną praktyką prawa podatkowego stosował obniżoną stawkę do świadczonych długoterminowo usług (w tym przypadku zamawiający organ państwowy- GDDKiA, wymagał w warunkach przetargowych takiego kwalifikowania podatkowego tej usługi)  miał podstawy do uzasadnionego przekonania, że nie jest zobowiązany do naliczania podatku wg stawki 23%.Zmiana stanowiska organów skarbowych nie może obciążać podatnika konsekwencjami tej zmiany nawet w przypadku, gdy podatnik nie był w posiadaniu interpretacji indywidualnej. (www.orzeczenia.nsa.gov.pl Gazeta Prawna nr 125-K.O)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet