8 gru 2015

8 gru 2015

Zarząd Morskiego Portu Gdynia zrealizował kolejne dwie inwestycje o łącznej wartości ponad 131 mln zł i dofinansowaniu unijnym w kwocie około 69 mln zł

Przez:

Sekcja: Aktualności

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. sfinalizował w bieżącym roku pięć poważnych projektów inwestycyjnych, współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Po rozbudowie infrastruktury portowej do obsługi statków ro-ro oraz przebudowie nabrzeży Szwedzkiego i Bułgarskiego, w poniedziałek – 7 grudnia br. nastąpiło uroczyste zakończenie przebudowy Nabrzeża Rumuńskiego oraz przebudowy intermodalnego terminalu kolejowego. Pierwsza z inwestycji zlokalizowana jest we wschodniej części portu – w Basenie V polegała ona m.in. na przebudowie Nabrzeża Rumuńskiego na odcinku o długości niemal 356 m oraz odcinka linii kolejowej o długości 369 m. Wzdłuż przebudowanego odcinka wykonano prace czerpalne do głębokości -13,5 m – , przy czym jego konstrukcja pozwoli na docelowe pogłębienie do 15,5 metrów.
Druga inwestycja zlokalizowana jest na zapleczu Nabrzeża Helskiego I w zachodniej części portu przeznaczonej do przeładunku kontenerów. Polegało ona na całkowitej przebudowie istniejącego terminalu kolejowego, eksploatowanego od początku lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku. Nieomal podwojono długość użytkową torów załadunkowych ( 687 m) i podsuwnicowych (685 m), która pozwoli na obsługę całych składów pociągowych, bez potrzeby ich dzielenia, znacząco skróci czas obsługi wagonów i zwiększy zdolność przeładunkową terminalu do 24 pociągów na dobę. Przebudowano również dojazdowy układ drogowy i place przeładunku kontenerów. Ważnym dla mieszkańców okolicznych dzielnic aspektem tej inwestycji jest ograniczenie hałasu generowanego przez poruszające się po terminalu składy kolejowe i pojazdy samochodowe. (oprac. DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet