17 mar 2016

17 mar 2016

Zapłata za pośrednictwem banku – niezbędna dla ewidencji bez kasy

Przez:

Sekcja: Aktualności

Sprzedawcy , którzy chcą korzystać ze zwolnienia z ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas rejestrujących nie powinni przyjmować zapłaty za faktury kartą kredytową. Aby zwolnienie ze stosowania kas rejestrujących znalazło zastosowanie musi być spełniony wymóg zapłaty za pośrednictwem banku. Zdaniem organów podatkowych użycie karty kredytowej nie spełnia warunku zapłaty za pośrednictwem banku i powoduje konieczność zainstalowania kasy fiskalnej.( Źr .Gazeta Prawna nr 50-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet

W związku z wojną na Ukrainie apelujemy do członków PISiL z prośbą o dokonywanie odpraw celnych tranzytowych i eksportowych obejmujących pomoc humanitarną dla Ukrainy pro bono. Niech to będzie jeden ze składników wkładu branży TSL w pomoc niesioną naszym sąsiadom. (PISiL).