27 sty 2017

27 sty 2017

Zaliczki uproszczone

Przez:

Sekcja: Aktualności

Zgodnie z art. 25 ust. 6 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych ( t.j.: Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.; dalej ustawa o CIT), podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych mogą w danym roku podatkowym wpłacać zaliczki miesięczne w uproszczonej formie:

– w wysokości 1/12 podatku należnego, wykazanego w zeznaniu CIT-8, złożonym w roku poprzedzającym dany rok podatkowy (czyli w 2017r. zaliczki w wysokości 1/12 CIT wynikającego z zeznania rocznego za 2015 r.), lub jeżeli w tym zeznaniu nie wykazali podatku należnego,

– w wysokości 1/12 podatku należnego, wynikającego z zeznania złożonego w roku poprzedzającym dany rok podatkowy o dwa lata(tj. za 2014r.).

Jeżeli również w tym roku nie wykazali podatku należnego, nie są możliwe wpłaty zaliczek w uproszczonej formie.

Pisemne zawiadomienie skierowane do naczelnika urzędu skarbowego o wyborze formy uproszczonej musi być złożone najpóźniej w terminie zapłaty pierwszej zaliczki za ten rok.(źr.sap.sejm.gov.pl/ -K.O)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet