3 lut 2017

3 lut 2017

Zaliczenie zwrotu VAT na poczet zobowiązań podatkowych wobec budżetu.

Przez:

Sekcja: Aktualności

NSA  w wyroku z 7 grudnia 2016 r. ,o sygnaturze II FSK 3211/14 oddalił skargę kasacyjną dotyczącą odmowy zaliczenia kwoty zwrotu podatku od towarów i usług wynikającego ze złożonej deklaracji korygującej VAT-7 za marzec 2013 r. na poczet zaległości podatkowych oraz przyszłych zobowiązań w podatku od towarów i usług i podatku dochodowym od osób prawnych. Naczelny Sąd Administracyjny podziela pogląd, zgodnie z którym podatnik może dysponować wykazanym zwrotem jedynie w sytuacji uznania jego zasadności; wówczas możliwe będzie zaliczenie go na poczet zaległych bądź przyszłych zobowiązań podatkowych.( Źr. orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/F4F5E1DC06- K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet