11 mar 2020

11 mar 2020

Zakończyła się pierwsza runda negocjacji pomiędzy UE a Wielką Brytanią dotyczących umowy wyjścia. 

Przez:

Sekcja: Aktualności

Z informacji przekazanych przez stałego przedstawiciela ZMPD w Brukseli wynika, że podczas wstępnych rozmów wyklarowały się trzy główne osie sporu: kwestie tzw. „level playing filed”, czyli uczciwej konkurencji pomiędzy podmiotami europejskimi a brytyjskimi;

kwestia zarządzania i kontroli umowy – Wielka Brytania chce zawarcia osobnych umów w poszczególnych sektorach, natomiast Unia Europejska dąży do tego, by wszystkie aspekty były regulowane jedną umową. Trzecim spornym elementem jest rybołówstwo.
Wielka Brytania podkreśliła , że nie zgodzi się na  przedłużenie okresu przejściowego. Nadal niewykluczony jest także scenariusz tzw. twardego Brexitu, jeśli stronom nie uda się dojść do porozumienia w wyznaczonym czasie. Kolejna runda negocjacyjna odbędzie się 18-20 marca w Londynie. (Źr. www.zmpd-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet