11 maj 2020

11 maj 2020

Zakaz ruchu lotniczego na obszarze Polski do 23 maja

Przez:

Sekcja: Aktualności

W niedzielę, 10 maja, weszły w życie przepisy, które przedłużyły do 23 maja zakaz ruchu lotniczego na obszarze Polski. Rozporządzenie jest już opublikowane w Dzienniku Ustaw. Ograniczenie dotyczy lotów krajowych oraz międzynarodowych.

Nowe przepisy wprowadziły zakaz wykonywania na lotniskach wpisanych do rejestru lotnisk cywilnych i lądowiskach wpisanych do ewidencji. Dotyczą lądowania samolotów przewożących pasażerów cywilnych wykonujących loty międzynarodowe.

Jak wynika z rozporządzenia Rady Ministrów z 8 maja 2020 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym, do 23 maja nie będzie można też wykonywać pasażerskich lotów w ruchu krajowym, poza lotami przewożącymi towary lub pocztę lub gdy statek powietrzny posiada do 15 miejsc pasażerskich.

Wyjątkiem są loty wyczarterowane:

  • przed 15 marca na zlecenie organizatora turystyki lub podmiotu działającego na jego zlecenie; na zlecenie premiera;
  • na zlecenie osoby fizycznej lub prawnej, statkami powietrznymi posiadającymi do 15 miejsc pasażerskich – którymi do kraju wracają m.in.: obywatele RP; cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli RP albo pozostają pod stałą opieką obywateli RP; cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka; szefowie misji dyplomatycznych oraz członkowie personelu dyplomatyczno-konsularnego misji; cudzoziemcy posiadający prawo stałego lub czasowego pobytu na terytorium RP; cudzoziemcy posiadający prawo do pracy na terytorium RP.

Wyjątek stanowią też loty wykonywane w celu zapobiegania skutkom klęsk żywiołowych lub ich usunięcia oraz ratowania życia lub zdrowia ludzkiego. Jak wynika z rozporządzenia, do Polski mogą też przylatywać samoloty czarterowe obcych przewoźników, które z Polski zabierać będą cudzoziemców do domu. ( Źródło: Prawo pl. dla LEX z dn. 11.05.2020 r./ HW)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet