9 gru 2022

9 gru 2022

Zakaz pasz GMO w Polsce

Przez:

Sekcja: Aktualności

Od 1 stycznia 2025 r. wejdzie w życie zakaz wytwarzania, wprowadzania do obrotu i stosowania w żywieniu zwierząt pasz genetycznie zmodyfikowanych oraz organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego – to jedna ze zmian przewidzianych w uchwalonej w czwartek 1 grudnia br. nowelizacji ustawy o paszach.

Chodzi o rządową nowelę ustawy o paszach z 22 lipca 2006 r. oraz ustawy o odpadach z 14 grudnia 2012 r. Ma ona dostosować polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej w sprawie wytwarzania, wprowadzania do obrotu i stosowania paszy leczniczej. Chodzi o ujednolicenie wymagań, jakie muszą spełniać podmioty funkcjonujące na rynku pasz, zgodnie z którymi mogą wytwarzać, przechowywać i transportować paszę leczniczą lub produkty pośrednie.

Najważniejsze rozwiązania:

 • Wojewódzcy lekarze weterynarii będą zatwierdzać podmioty, które zajmują się wytwarzaniem, przechowywaniem, transportem lub wprowadzaniem na rynek paszy leczniczej lub produktów pośrednich. Dotyczyć to będzie także mobilnych wytwórni pasz.
 • Obowiązkowej rejestracji będą podlegały podmioty, które:
  • prowadzą wyłącznie działalność handlową i nie przechowują paszy leczniczej lub produktów pośrednich w swych obiektach,\
  • jedynie transportują lub przechowują paszę leczniczą lub produkty pośrednie wyłączenie w zaplombowanych opakowaniach lub pojemnikach,
  • prowadzą handel detaliczny paszą leczniczą dla zwierząt domowych.
 • Wprowadzone zostanie pojęcie recepty weterynaryjnej na paszę leczniczą, która jest odzwierciedleniem funkcjonującego zlecenia na paszę leczniczą.
 • Od 1 stycznia 2024 r. wejdzie w życie zakaz wytwarzania, wprowadzania do obrotu i stosowania w żywieniu zwierząt pasz genetycznie zmodyfikowanych oraz organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego.
 • Wprowadzony zostanie system gromadzenia i unieszkodliwiania przeterminowanych bądź niezużytych pasz leczniczych lub produktów pośrednich.
 • Wytwórnie pasz leczniczych i dystrybutorzy zostaną zwolnieni z obowiązku uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów.

 Źródło: Prawo.pl dla LEX z dn. 02.12.2022 r./HW

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet