15 maj 2017

15 maj 2017

XVIII Kongres Spedytorów, 22.06.2017, Toruń

Przez:

Sekcja: Aktualności

Polska Izba Spedycji i Logistyki już po raz osiemnasty zaprasza Państwa na Kongres Spedytorów, który jest jednym z ważniejszych cyklicznych wydarzeń branży transportu, spedycji i logistyki w Polsce. Organizowane już od kilkunastu lat przez Polską Izbę Spedycji i Logistyki kongresy wpisały się na stałe do kalendarza imprez istotnych dla branży TSL stanowiąc forum dyskusji na tematy ważne dla przedsiębiorców w perspektywie działalności gospodarczej.

 Tradycyjnie obrady kongresu zakończy ogłoszenie wyników konkursu „Spedytor Roku 2016” i uroczysta kolacja, która będzie okazją do dalszej dyskusji i nawiązania nowych kontaktów biznesowych.

 XVIII Kongres Spedytorów odbędzie się 22 czerwca 2017 roku w hotelu Bulwar w Toruniu, ul. Bulwar Filadelfijski 18 (początek godz. 11,00).

W dniu 23 czerwca o godz, 9,00 rozpocznie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Izby.

Koszt udziału:

dla zrzeszonych w PISiL:

udział PLN: 400 + 23 % vat/os

+ nocleg 22/23.06 pok. 1-os  PLN 300,00;pok. 2-os. PLN 330,00 + VAT, tj. łącznie:  przy pokoju 1 os  700+23 % vat/os, przy pok. 2-os 730 + 23 % vat/os.

dla niezrzeszonych:

udział PLN 600 + 23 % vat

+ nocleg 22/23.06 pok. 1-os  PLN 300,00; pok. 2-os. PLN  330 + VAT , tj.

przy pok. 1-os 900 + 23 % vat, przy pok. 2-os. 930 + 23 %vat

Cena za udział zawiera uczestnictwo w kongresie, lunch, przerwy kawowe, uroczystą kolację, parking (1 doba)

Rezerwację hotelową gwarantujemy przy zgłoszeniu  do 20.05.2017

Rejestracja udziału w kongresie:

– poprzez wypełnienie i przeslanie na adres e-mail pisil@pisil.pl  formularza zgłoszenia;

– poprzez stronę internetową www.pisil.pl →kongres.konferencje (pasek u góry strony)→tytuł/ pasek Kongres →informacja i zapisy.

Program:

„Cyfryzacja branży TSL, praktyczne aspekty funkcjonowania KAS i przepisów o monitorowaniu drogowego przewozu towarów.”

 11.00 – 11.30      rejestracja uczestników

11.30 – 11.45       przywitanie gości  – Przewodniczący Rady PISiL Marek Tarczyński

11.45 – 12.45       Funkcjonowanie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej – Piotr Pogorzelski – Z-ca Dyrektora Dep. Ceł w MF

12,45-13,45         Przepisy dotyczące monitorowania drogowego przewozu towarów w  praktyce  –  Sylwester Witalis, Krzysztof Rutkowski Doradcy  Podatkowi , Partnerzy w Kancelaria Doradztwa Celnego i  Podatkowego Rutkowski & Witalis       

13,45 – 15,00      Przerwa na obiad

15.00 – 15,30       Wprowadzenie do zagadnienia cyfryzacji w branży TSL   –   Prof. dr hab. Wojciech Paprocki

15,30 – 16.00      Rządowy program „Od papierowej do cyfrowej Polski”-„Strumień e-Transport i e-Przepływy towarów” oraz jego założenia i stan realizacji –  Maciej Klimek – Boston Consulting Group, dyrektor Programu

16.00– 16,30     Korzyści dla przedsiębiorców wynikające z realizacji prac strumienia  „e-Transport i e-Przepływy towarów”  –   Adrian Mazur,                  Ministerstwo  Infrastruktury i Budownictwa

16.30 – 16.50     Przerwa na kawę

16,50-17,00       Ogłoszenie wyników „Konkurs Spedytora 2016”

17,00-17,20        Podsumowanie i zamknięcie  obrad –  Przewodniczący Rady PISiL Marek Tarczyński

Część II    

19,30- 23.30         Uroczysta kolacja 

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w biurze Izby – e-mail: pisil@pisil.pl tel. 58 620 19 50. (E.S.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet