9 lut 2021

9 lut 2021

Wzrost przeładunków w Porcie Gdynia

Przez:

Sekcja: Aktualności

Port Gdynia notuje w  styczniu br. wzrosty mimo rekordowych przeładunków w 2020 roku (ponad 24,6 mln ton.). W większości grup przeładunkowych odnotowano gwałtowne wzrosty. Ogółem wzrost przeładunków wyniósł 13,6 procent w porównaniu do stycznia 2020 roku. Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane.
Największą dynamikę wzrostu odnotowano w przeładunku ropy naftowej, łącznie 207,6 tys ton, co daje 208 procent w porównaniu do wyniku ze stycznia 2020. Przeładunki węgla i koksu wzrosły aż o 15 procent, łącznie 175 tys ton. Świetny wynik osiągnięto również w kontenerach. Terminale BCT i GCT przeładowały  ponad 74 tys TEU – dynamika wzrostu 113,4 procent. Łączny wynik w przeładunkach drobnicy wyniósł blisko 1,2 mln ton, dynamika wzrostu 106,9 procent. Przeładunki zboża osiągnęły wynik 102,3 procent – 407,8 tys ton.

Spadki odnotowano tylko w przeładunkach pozostałych ładunków masowych 60,8 procent oraz drewno 86,6 procent.. (Źr.www.port.gdynia.pl-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet