27 maj 2021

27 maj 2021

Wzór formularza CIT-8E określony

Przez:

Sekcja: Aktualności

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej rozporządzeniem z 10 maja 2021 r. określił wzór nowego formularza CIT-8E

Rozporządzenie zostało opublikowane 18 maja 2021 r. w Dzienniku Ustaw pod poz. 912.

Określa wzory:

  • deklaracji CIT-8E o wysokości osiągniętego dochodu i należnego ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych oraz
  • załącznika CIT/EZ – informacji o wysokości przychodów i innych danych uprawniających do opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych.

Wzory te stosuje się począwszy od roku podatkowego rozpoczynającego się po dniu 31 grudnia 2020 r.

Rozporządzenie weszło w życie 19 maja 2021 r.(Źr.www.podatki .gov.pl-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet