27 gru 2022

27 gru 2022

Wyższe diety za krajowe podróże służbowe od 1 stycznia 2023 r

Przez:

Sekcja: Aktualności

Z początkiem 2023 roku zaczyna obowiązywać wyższa stawka diety za podróże służbowe na terenie kraju. Stawką tą od 1 stycznia 2023 roku związany będzie każdy pracodawca. Zmiana stawki pociąga za sobą również podwyższenie ryczałtu noclegowego oraz na jazdy miejscowe, jak też limitu noclegowego.

Po lipcowej podwyżce diety za delegacje krajowe z 30 do 38 zł (dieta wynosząca 30 zł obowiązywała od 1 marca 2013 r.), z początkiem 2023 r. zmienia się ponownie jej stawka na 45 zł. Stawką tą od 1 stycznia 2023 r. związany będzie każdy pracodawca.

Nowa stawka diety wpływa także na inne rozliczenia niż samej diety:

  • podwyższenie limitu noclegowego z 7,60 z na 9,00 zł – w podróży krajowej limit noclegowy wynosi 20 krotność diety za jedną noc; przekroczenie limitu (rozliczenie wyższego kosztu pojedynczego noclegu) jest możliwe w uzasadnionych przypadkach;
  • wyższy ryczałt noclegowy – podwyższenie z 57 zł na 67,50; ryczałt wynosi 150 proc.  diety, ryczałt przysługuje w przypadku niedołączenia do rozliczenia kosztów podróży krajowej dokumentu potwierdzającego poniesienie wydatku noclegowego oraz oświadczenia o przyczynie braku tego dokumentu pracownikowi oraz niezapewnienia mu przez pracodawcę (albo np. kontrahenta pracodawcy) bezpłatnego noclegu; istotne w przypadku ryczałtu noclegowego w podróży krajowej jest jednak to, że przysługuje wówczas, gdy nocleg trwał co najmniej 6 godzin pomiędzy 21:00 a 7:00;
  • zmiana ryczałtu na dojazdy środkami komunikacji miejscowej z 7,60 zł na 9,00 zł; ryczałt ten należny jest za każdą rozpoczętą dobę pobytu w podróży krajowej w wysokości  20 proc. diety; nie przysługuje, gdy pracownik nie ponosi kosztów jazd miejscowych lub pracodawca wyraził zgodę  na pokrycie faktycznych, udokumentowanych wydatków na jazdy lokalne (co szczególnie powinno mieć miejsce w każdej sytuacji, w której kwota ryczałtu naliczona na podstawie rozporządzenia nie wystarcza na pokrycie wydatków na niezbędne przemieszczanie się w związku z realizacją zadań służbowych). (Źródło: Prawo.pl dla LEX z dn. 27.12.2022 r./HW)
Wykonanie: Nautil.pl & CreNet